Nový název společnosti

Vážení obchodní partneři,

počátkem roku jsme Vás informovali o tom, že probíhá fúze společností VAGONKA-DŘEVO s.r.o. a VAGONKA-DŘEVO Trade s.r.o. (nástupnická organizace VAGONKA-DŘEVO Trade s.r.o.).

Současně s touto informací jsme Vás informovali o tom, že součásti procesu fúze bude změna názvu společnosti VAGONKA-DŘEVO Trade s.r.o.

Oznamujeme tímto, že dnem 16.6.2015 došlo ke změně názvu naší společnosti na nový název VAGONKA INTERIORS s.r.o.

Změna názvu společnosti je z důvodu, že naše výrobkové portfolio se již zdaleka netýká jen „dřeva“. Slovo DŘEVO v názvu společnosti bylo zavádějící, proto jsme nechtěli mít slovo DŘEVO dále v názvu společnosti. Dodáváme rozmanité výrobky pro interiéry kolejových vozidel, proto v novém názvu je nyní slovo INTERIORS namísto DŘEVO.

Zde je odkaz na výpis z OR
Nové logo si můžete stáhnout na stránce Ke stažení.

Za společnost VAGONKA INTERIORS:
Ing. Dušan Matýsek – jednatel společnosti
Libor Konečný – jednatel společnosti