Podlahy

Hlavním podlahovým materiálem pro kolejová vozidla je překližka, která je oku cestujícího skrytá pod podlahovou krytinou. Díly dodáváme vyrobené přesně na míru v různých tvarech, tak, aby do sebe navzájem zapadaly a po instalaci do vozu tvořily ucelenou podlahu.

Podlahové překližky mohou být v provedení vodovzdorném, protihlukovém (odhlučněno pryží či korkem), apod. Samozřejmostí jsou kompletní dodávky tj. včetně ochranného povrchového nátěru a kovových prvků.

Interiérové dělící příčky

Interiérové dělící příčky a stěny jsou významným prvek v interiéru vozů kolejové dopravy – dělí prostor pro cestující na několik dalších částí, případně utváří prostor sociální, zavazadlový, stanoviště strojvedoucího a další prostory.

Hlavním konstrukčním materiálem takových stěn jsou velkoplošné materiály na bázi dřeva téměř výhradně kombinovanými s masivními materiály – nákližky hran, zpevnění namáhaných části, atd. Do konečné podoby jsou pak díly dokončovány celoplošným naklížením umakartu v nehořlavé úpravě a frézovány na přesný tvar s různými otvory či otvíravými dvířky apod.

Díly stěn kompletujeme do finální podoby s kovovými doplňky jak pohledovými (mřížky, lemování, konstrukční uchycení, atd.), tak i oku cestujícího ukrytými – tj. vkomponovanými do dílu pod povrch umakartu (trubky, příchytky, atd.).

Obložení

Pro dokončení pohledových ploch interiéru vozu vyrábíme a dodáváme díly obložení ve tvaru dle zadání zákazníka. Povrch je dokončen, stejně jako ostatní viditelné dřevařské komponenty interiéru vozu, umakartem v nehořlavém provedení. Konstrukce dílů obložení však může být i jiná a to v závislosti na užitných vlastnostech.

Stropy

Stropní díly vyrábíme a dodáváme ve tvaru dle zadání zákazníka. Jedná se většinou o díly s odlehčenou konstrukcí, kde základ tvoří lehký materiál, který splňuje zároveň i izolační vlastnosti. Součásti stropních dílů jsou i prvky větrací či osvětlení. Mnohé díly stropu musí umožňovat přístup do prostoru nad strop, proto nejsou pouze hladké, ale uzpůsobeny tomuto účelu. Povrch je dokončen, stejně jako ostatní viditelné dřevařské komponenty interiéru vozu, umakartem v nehořlavém provedení.

Interiérové dveře

Interiérové dveře pro kolejová vozidla dodáváme kompletně dokončené (včetně všech kovových prvků a těsnění), případně ve stavu polotovaru, tj. deska dveří bez ostatních komponentů. Vyrábíme dveře oddílové, dveře WC, dveře stanoviště strojvedoucího, případně jiné. Základním materiálem pro výrobu je velkoplošná konstrukční deska nebo masivní dřevo, povrch dveří je pak dokončen, stejně jako ostatní viditelné dřevařské komponenty interiéru vozu, umakartem v nehořlavém provedení.

Vestavěné skříně

Vestavěné skříně slouží ve voze pro uschování různých obslužných přístrojů a zařízení a pohledově dotváří interiér. Konstrukce může být různá, většinou je podobná jako konstrukce stěn. Povrch je dokončen, stejně jako ostatní viditelné dřevařské komponenty interiéru vozu, umakartem v nehořlavém provedení.

Stoly

Neodmyslitelným prvkem interiéru jsou stoly. Vyrábíme stoly na přání zákazníků různých tvarů a velikostí, pevné či rozkládací. Povrch je tvořen, stejně jako ostatní viditelné dřevařské komponenty interiéru vozu,umakartem v nehořlavém provedení, hrana je dokončená odolnou PVC lištou.

Výdřeva

Jedná se o konstrukční prvky ve voze, které jsou ukryty před zraky cestujících. Plní důležitou a nenahraditelnou funkci při montáži ostatních dílů, například dílů podlahy, obložení nebo stropu. Převážně jsou díly výdřevy vyrobeny z masivních materiálů a dokončeny protihořlavými a ochrannými nátěry. Některé prvky výdřevy jsou také opatřeny různými kovovými komponenty.

Vzduchové kanály

Našim základním materiálem pro výrobu vzduchových kanálů je RECORE. Je to kompozitní pěnový materiál na fenolické bázi, zpevněn skelným vláknem, bez potřeby dodatečné izolace. Hlavními výhodami jsou vynikající tuhost, nízká hmotnost, konstrukční variabilita, výborná požární odolnost, odolnost proti vibracím, tepelná a zvuková izolace. Neváhejte nás kontaktovat s poptávkou.