Získali jsme dotaci na zkoušky požárních vlastností senvičových panelů

Projekt Zkoušky požárních vlastností nových materiálů – sendvičové panely je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provedení zkoušek požárních vlastností materiálů a součástí dle ČSN EN 45545-2+A1 a návazných prováděcích ISO norem a získání certifikace pro 8 nových typů materiálů ve formě sendvičových panelů.