Získali jsme dotaci na zkoušky požární bezpečnosti nových konstrukčních materiálů

Projekt Zkoušky požární bezpečnosti nových konstrukčních materiálů je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provedení zkoušek požárních vlastností materiálů a součástí dle ČSN EN 45545-2:2021 a návazných prováděcích ISO norem a získání certifikace pro 9 nových typů materiálů ve formě sendvičových panelů.


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image.png.