Získali jsme dotaci na zkoušky požárních vlastností materiálů

Projekt Zkoušky požárních vlastností materiálů pro použití v kolejových vozidlech je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provedení zkoušek požárních vlastností materiálů a součástí dle ČSN EN 45545-2+A1 a návazných prováděcích ISO norem, pro jejich použití v kolejových vozidlech.