Získali jsme dotaci na účast na InnoTrans

Projekt Účast společnosti VAGONKA INTERIORS s.r.o. na veletrhu InnoTrans 2018 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je díky účasti na veletrhu InnoTrans 2018 posílit postavení společnosti na významných zahraničních trzích a zvýšit využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.