Ing. Marcel Matýsek, MBA

jednatel a ředitel společnosti